Αιμοδοσία

Το Δ.Σ. του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας τον Ιούνιο του 2012 αποφάσισε τη  δημιουργία Τράπεζας  Αίματος  για δύο λόγους, αφενός μεν γιατί κάθε φιάλη αίματος αποτελεί Δώρο Ζωής για το συνάνθρωπο, αφετέρου δε δίνουμε αίμα για το αίμα που χάθηκε στις αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου, ως μνημόσυνο για τους άταφους  νεκρούς μας .