Παιδικό

Τμήμα αρχαρίων 6-10 ετών

Στο τμήμα αυτό διδάσκονται οι βασικοί χοροί Ομάλ, Διπάτ, Τικ μονό, Πατούλα, Σαμψών. 

Πέμπτη 18:00 – 19:00

Χοροδιδάσκαλος: Μάνος Παπαδόπουλος

Τμήμα προχωρημένων 8-12 ετών

Στο τμήμα αυτό διδάσκονται όλοι οι χοροί όπως Τρυγόνα, Σερανίτσα, Λετσίνα, Εμπροπής, Κότσαρι, Τικ, Κοτσαγγέλ κ.ά.

Τετάρτη 18:00 – 19:00

Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Χαλκίδης

Όλα τα μαθήματα γίνονται με την συνοδεία ποντιακής λύρας και νταουλιού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για εγγραφές: Τ. 2463027067

Δευτέρα έως Παρασκευή 19.00 – 21.00